ابعاد

قطعه کوچک: 80.5mm * 134.5mm

قطعه بزرگ:162.5mm * 134.5mm

ابعاد

162.5mm * 134.5mm

ابعاد

قطر بیرونی:126.5mm

قطر بیرونی:100mm

ابعاد

132mm * 92mm

 

تماس با ما

درباره سرامیک طوس

توضیحات بیشتر درباره سرامیک طوس

توضیحات بیشتر درباره سرامیک طوس» توضیحات بیشتر

Untitled Document